Privacyverklaring

Laatste update: 5-12-2023

1 Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.vandijkstore.nl, die wordt beheerd door Van Dijk Waalwijk bv.

Wanneer u op onze website vandijkstore.nl een bestelling plaatst of een account aanmaakt, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens in te voeren. Omdat we ons willen houden aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan de verwerking van persoonsgegevens stelt, verwerken wij uw gegevens zorgvuldig en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we uw gegevens gebruiken.

2 Identiteit verantwoordelijke: de beheerder van deze website

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze website is Van Dijk Waalwijk bv, gevestigd aan de Stationsstraat 22 (5141 GE) Waalwijk en geregistreerd in het handelsregister onder KvK-nummer: 18125965.

3 Verwerking van uw persoonsgegevens

U kan kiezen om een aankoop te doen als gast of om u bij ons te registreren. Bij registratie wordt een account voor u aangemaakt. Met het oog op de verwerking van uw bestelling bewaren we de persoonsgegevens die door u zijn opgegeven. In het geval u een bestelling bij ons plaatst of een account aanmaakt via de website, worden de volgende persoonsgegevens gevraagd en door ons verwerkt:

 • geslacht
 • voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • adres (te weten: straatnaam, huisnummer en eventuele toevoeging), postcode, plaats en land;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bestelgegevens;
 • betaalgegevens;
 • inhoud communicatie;
 • IP adres;
 • device ID;
 • klikgedrag.

4 De doeleinden voor de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:

 • De behandeling van uw bestelling;
 • De uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, zodra u in onze webshop een bestelling heeft geplaatst en het innen van betalingen;
 • Onderhouden van contact in verband met uw bestelling;
 • Product- en dienstontwikkeling;
 • Relatiebeheer door opname in de klantenadministratie;
 • Marketing- en/of informatieverstrekking, bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief;
 • Opbouwen van interesseprofielen voor advertentiedoeleinden;
 • Personaliseren en verbeteren van digital marketing-campagnes;
 • Uitvoeren van specifieke acties en prijsvragen;
 • Uitvoeren van (klanttevredenheids)onderzoeken;
 • Verbetering van onze dienstverlening;
 • Beveiliging van onze websites;
 • Uitvoeren van accountantscontroles;
 • Voeren van geschillen.

5 Grondslag verwerking

Wij verwerken genoemde persoonsgegevens voor de uitvoering van de koopovereenkomst met u. Ook kunnen wij een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zoals fiscale verplichtingen.

Daarnaast hebben wij gerechtvaardigde bedrijfsbelangen om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze belangen zijn bijvoorbeeld het bieden van een goede dienstverlening, de beveiliging van onze systemen en het beschermen van onze financiële belangen.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, zullen wij die afzonderlijk aan u vragen. De toestemming mag u altijd weer intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven wel rechtmatig verwerkt.

6 Derden

Voor de hiervoor genoemde doeleinden maken wij gebruik van diensten van derden die toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens. Denk aan partijen die betrokken zijn bij de afhandeling en bezorging van uw bestelling, zoals pakketbezorgers. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan aanbieders van ondersteunende diensten om onze service aan u te optimaliseren. Bijvoorbeeld partijen die ons ondersteunen bij betalingsverwerkingen of bezoekersstatistieken bijhouden. We spreken af met deze partijen dat zij zorgvuldig moeten omgaan met uw persoonsgegevens.

Specifiek voor de naleving van de Europese (sanctie)regelgeving kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die controleren of uw bestellingen niet in strijd zijn met deze regelgeving. Ook kan het voorkomen dat wij verplicht zijn of het in ons belang is om op grond van andere wet- en regelgeving uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde autoriteiten.

6.1 Diensten van Google

Wij gebruiken Google Analytics, Google Tag Manager en Google Ads om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. We laten wij de IP-adressen van gebruikers anonimiseren. Hoe Google omgaat met gebruikersgegevens wordt op de volgende website beschreven: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 • Google Analytics
 • Google Ads
 • Google Tag Manager
6.2 Diensten van Meta

Wij gebruiken de Meta Marketing Pixel en Meta Conversion API om gegevens te delen met Meta, om onze gebruikers op Facebook en Instagram gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen.

 • Meta Marketing Pixel
 • Meta Conversion API
6.3 Diensten van Pinterest

Wij gebruiken de Pinterest Marketing Pixel om gegevens te delen met Pinterest, om onze gebruikers op Pinterest gepersonaliseerde campagnebeelden en aanbiedingen te tonen.

 • Pinterest Marketing Pixel
6.4 New Relic

Wij delen anonieme gebruikersgegevens met New Relic om de performance en snelheid van onze website nauwlettend in de gaten te houden.

7 Bewaartermijnen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden bewaard voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, dan wel zolang uw account actief is. Wij moeten ons tevens houden aan wettelijke bewaarplichten, bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht.

8 Beveiliging van persoonsgegevens en wachtwoordbeleid

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot onder andere uw persoonsgegevens. Daarom gebruiken we beveiligde verbindingen waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen u en onze website wordt afgeschermd. Daarnaast is het hostingbedrijf Hipex gecertificeerd op het gebied van informatiebeveiliging. Gebruik een veilig wachtwoord bij het aanmaken van een account. Het wachtwoord moet bestaan uit minimaal 6 karakters, waarvan minimaal 1 cijfer en 1 speciaal teken (vb.: ! % #). Indien u uw wachtwoord kwijt bent, kunt u via de website een nieuw wachtwoord aanvragen.

9 E-mail en nieuwsbrief

Wanneer u inlogt op onze site of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording van uw aanvraag of e-mail. Indien u zich hiervoor inschrijft, zult u periodiek een nieuwsbrief ontvangen. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. U kunt zich na inschrijving te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief.

Wij kunnen u in naam van Van Dijk e-mails met commerciële inhoud versturen op basis van uw aankopen. Denk hierbij aan het vragen om uw mening over onze service of een nieuwe collectie. Bij het afronden van een aankoop kunt u kiezen of u voor deze mailings in aanmerking wilt komen. Voor zover u geen productaanbevelingen of in zijn totaliteit geen reclameberichten meer van ons wenst te ontvangen, kunt u dit ook aangeven. Daarnaast kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze persoonlijke e-mails via onze contactpagina.

10 Profilering

Wij zullen de informatie die wordt verzameld op onze websites en via andere bronnen, zoals cookies, combineren met elkaar, om u de beste (online) ervaring en dienstverlening te kunnen bieden.

11 Uw rechten en vragen

Op grond van de privacyregelgeving heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, de verwerking daarvan te beperken of uw gegevens te laten verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens, of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Daarnaast kunt u zelf uw persoonsgegevens verbeteren of aanvullen.

(bijvoorbeeld uw contactgegevens) via uw account op de website www.vandijkstore.nl.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming of overdracht van uw persoonsgegevens kunt u per e-mail richten aan webshop@vandijkstore.nl of per post aan:

Van Dijk Waalwijk bv
O.v.v. administratie webshop
Stationsstraat 22
5141 GE Waalwijk
KvK: 18125965

12 Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan proberen wij daar graag samen uit te komen. Bent u daar niet tevreden over, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

13 Wijzigingen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring altijd aanpassen. Wij zullen wijzigingen altijd publiceren op onze website. De privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5-12-2023.